Selvtester/refleksion

Her under finder du en række ledere kvaliteter

Læs hver beskrivelse af kvaliteterne og reflekter kort over dine egne styrker og svagheder inden for hver af disse områder: ( Du finder en word fil lidt længere nede på siden du kan download og skrive direkte i)

Visionær: Evnen til at se det større billede og at formulere en overbevisende vision for fremtiden.

Emotionel intelligens: Evnen til at forstå og håndtere ens egne følelser og andres følelser.

Autenticitet: Evnen til at være ægte, gennemsigtig og tro mod ens værdier og overbevisninger.

Modstandsdygtighed: Evnen til at komme igen efter modgang og opretholde fokus og beslutsomhed i mødet med udfordringer.

Kommunikation: Evnen til at kommunikere klart og effektivt ideer og planer og at engagere og inspirere andre.

Empati: Evnen til at forstå og respondere på andres behov og følelser.

Tilpasningsevne: Evnen til at tilpasse sig ændrede omstændigheder og reagere på nye udfordringer.

Beslutsomhed: Evnen til at træffe svære beslutninger hurtigt og effektivt.

Mod: Evnen til at tage velovervejede risici og stå op for det, man tror på.

Passion: Evnen til at inspirere og motivere andre gennem entusiasme, energi og engagement.

Tillid: Troen og tilliden, som andre har til en leders evne, integritet og intentioner.

Disse kvaliteter er ikke udtømmende, og forskellige ledere kan lægge vægt på forskellige kvaliteter baseret på deres personlige stil og behovene i deres organisation. De udgør dog et godt udgangspunkt for at overveje, hvad der gør en leder inspirerende og effektiv.

Du er velkommen til at tilføje andre kvaliteter, som du mener, bør være medtaget.

Når du har skrevet dine reflektioner ned sender du en kopi af filen til Mike

Du downloader dokumentet her: